Mindfulness, czyli uważność, to stan świadomej obecności w chwili obecnej bez osądzania, reaktywności czy przywiązania do przeszłości lub antycypacji przyszłości. Jest to umiejętność celowego skupienia uwagi na tym, co dzieje się tutaj i teraz, bez oceniania czy oceniania tego, co się pojawia.

W praktyce mindfulness uczymy się być obecni w każdym momencie naszego życia – zarówno w przyjemnych, jak i trudnych sytuacjach. Polega to na uważnym obserwowaniu swoich myśli, emocji, cielesnych doznań i otoczenia, bez przywiązania się do nich lub ucieczki od nich. Mindfulness polega na akceptacji tego, co jest, bez dążenia do zmiany lub kontroli.

Poprzez regularną praktykę mindfulness, uczymy się rozwijać większą świadomość i wrażliwość na to, co dzieje się wewnątrz nas i wokół nas. Odkrywamy, że możemy być bardziej obecni w swoim życiu, zamiast poruszać się na autopilocie. Praktyka mindfulness pomaga nam przenosić tę świadomość na codzienne sytuacje, interakcje i wyzwania.

Korzyści płynące z praktyki mindfulness są liczne. Pomaga ona w redukcji stresu i lęku, poprawia koncentrację i kreatywność, zwiększa samoświadomość i akceptację siebie, wspomaga radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi, poprawia relacje międzyludzkie i ogólną jakość życia. Mindfulness uczy nas czerpać radość z prostych chwil i doceniać piękno codzienności.

Mindfulness jest również stylem życia, który można zastosować we wszystkich sferach życia – w pracy, w relacjach, w sporcie, w jedzeniu, w codziennych czynnościach. Poprzez praktykowanie uważności, stajemy się bardziej świadomi swoich wyborów, reakcji i zachowań, co pozwala nam podejmować bardziej świadome decyzje i być bardziej autentycznymi w naszym działaniu.

Nie ma jednej „poprawnej” drogi do praktyki mindfulness – istnieje wiele różnych technik i podejść, które można dostosować do swoich potrzeb i preferencji. Może to obejmować medytację, uważne oddychanie, skanowanie ciała, spacery uważności, joga czy inne formy ruchu.